Samhällsansvar

Handboll för Hjärta och Gemenskap

Integration Genom Sport

Handboll för Hjärta och Gemenskap är ett integrationsprojekt som är framtaget och drivs av Örebro SK Handboll Herr med stöd av Allmäna arvsfonden, Svenska Handbollsförbundet, Örebro kommun, Fritidsförvaltningen, Örebro läns idrottsförbund, ÖBO samt Per Elvinsson.

Visionen för projektet är att skapa bättre förutsättningar för ungdomar i Vivalla, Brickebacken, Baronbackarna och Oxhagen att utöva idrott. Samt att skapa en större gemenskap i Örebro utav ett intresse för sporten handboll.

Verksamheten går ut på ge att ge alla barn- och ungdomar i stadsdelarna möjlighet, till en meningsfylld fritidssysselsättning genom att få spela handboll oavsett etniskt ursprung, religion, kön eller ålder. Att öka den sociala gemenskapen i området bland de deltagande barn och ungdomarna där idrotten blir en naturlig arena för integration.

Fotograf: Johan Gullberg


Målet är att under 2016 – 2019;

  • Sysselsätta minst 80 barn- och ungdomar varav 20 barn- och ungdomar i varje stadsdel till handbollen
  • Engagera fler föräldrar i föreningslivet
  • Rekrytera 1-2 nya ledare/stadsdel
  • Sprida handbollen till fler geografiska platser i Örebro kommun.

Projektet har fått stor uppmärksamhet i media och även klubbar runt om i landet har kontaktat oss för stöd i att starta liknande projekt.

Sveriges Television
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/politiker-spelar-handboll-for-integration

Sveriges Radio P4
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=1756

Svenska Handbollsförbundet
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Idrottslyftet/OrebroSKskaparintegrationgenomhandboll/

Handbollskanalen
http://handbollskanalen.se/ovriga-sverige/orebro-sk-satsar-pa-integration/

Nerikes Allehanda
http://na.se/nyheter/orebro/1.3829733-far-400-000-for-att-integrera-genom-handboll
http://www.na.se/sport/handboll/osk-startar-projekt-for-integration
http://www.na.se/orebro-lan/orebro/orebropolitiker-utmanar-unga-i-handboll-i-integrationsprojekt

Knytpunkt Örebro
http://www.knytpunkt.com/artiklar.php?id=1184

Arvsfonden
http://www.arvsfonden.se/projekt/handboll-for-hjarta-och-gemenskap-integration-med-hjalp-av-handboll-i-vivalla-och

Vill ni vara med och göra skillnad för ungdomar och handbollen i Örebro? Bli samarbetspartner!

Genom att vara samarbetspartner med ÖSK Handboll Herr stödjer du oss att bedriva vår handbollsverksamhet samt att visa på handbollens nytta utanför planen i och med projektet Handboll för Hjärta och Gemenskap.

Vi vill även rikta ett speciellt tack till Arkitektkopia för tryck av allt informationsmaterial.

ÖSK Handboll Herrars Styrelse

Intresserade av att veta mer? Kontakta mig!

Jerker Lindgren
Ordförande
Emil Emion Sterner
Projektledare HHG